Home » Uncategorized » Kommentar til Lise Nørgaard om Afrika

Kommentar til Lise Nørgaard om Afrika

Advertisements

Lise Nørgaard har fornyeligt udtalt under et interview dette:

Det er jo en dråbe i havet, hvor vi alle sammen kan få lov til at føle os rigtig gode ved at give en skærv, men det hjælper ikke. Det, de skulle have, tænker jeg tit på, det var et helt vogntog med præservativer, siger hun.

og

Og Afrika har simpelthen været et problem, lige siden kolonisamfundene ophørte

Jeg vil bruge den næste tid på at forklare, hvorfor Lise Nørgaard tager fejl, og desuden er historieløs i sin argumentation.

Hvorfor kondomer ikke vil ændre noget
1) Afrika som kontinent har mere end nok til at kunne brødføde sin befolkning, hvis landbrugssektoren blev effektiviseret.

2) Flere afrikanske lande lider under landgrabbing, hvor udenlandske lande eller virksomheder bruger jord til at dyrke afgrøder til eget brug. Fx har England haft marker i Afrika, hvor “maden” blev fragtet til England og derpå brugt til bio-brændsel. Kina, Indien og flere er igang med at importere fødevarer fra fx Etiopien til sig selv. Den jord og de fødevarer kunne være brugt til at brødføde den lokale befolkning.

I Senegal ender lokale fisk som fiskemel, der blandet andet sendes til Europa og bruges til dyrefoder

3) Fra 1870-2010 har majoriteten af dødsfald i forbindelse med sult ikke været i Afrika, men Østeuropa og Asien. Anslået 88% af alle dødsfald grundet sult var sket i disse to verdensdele. Afrika stod for 10%.

4) Sultkatastrofer skyldes som ofte ikke overbefolkning, men dårligt lederskab. Dårligt lederskab har ikke fokus på de nødvendige investeringer: der er oftere konflikt og penge bruges på våben. Et eksempel på dette er Sydsudan.

Når EU med flere støtter dårlige ledere, understøtter vi indirekte hungerkatastrofer ved at holde dårlige ledere ved magten (eksempelvis i Etiopien og Eritrea).

5)  Afrobarometer udgav i 2016 en rapport om forholdene i 35 afrikanske lande, hvor de blandt andet spurgte befolkningerne i disse lande, om de havde manglet mad inden for det seneste år. Gennemsnitligt gik næsten 70% aldrig eller meget sjældent sultne i seng.

6) Flere afrikanske lande døjer med to modsatrettede problemer. Befolkningen døjer med sult og overvægt. Det gør også, at flere afrikanske lande både skal forholde sig til nyere sygdomme som diabetes, og til sygedomme og problemer grundet sult, såsom død.

Problemerne er mangel på en effektiv landbrugssektor og af politisk karakter, ikke overbefolkning.

Konklusion
Derfor ville løsningen ikke være at sende kondomer, det er at få rettet op på det politiske system. Og det er Europa ikke den bedste til.

Årsagen til at befolkningen i Afrika vil stige med ca. 100% inden 2050 er ikke, at afrikanere får flere børn end tidligere (tallet varierer kraftigt fra land til land og mellem land og by), men at der fødes færre børn, men flere af børnene nu overlever, samtidigt med at folk generelt bliver ældre og ældre. Igen ikke noget kondomer som sådan ændrer på.

Men har Lise Nørgaard ikke ret, at der er behov for kondomer?
Problemet med LN’ udtalelser er, at hun generaliserer ved at tale om Afrika nærmest som et land.

Hun glemmer også, at fertilitetsraten er faldet og er faldende i de fleste afrikanske lande, og family planning er tilstede i de fleste lande, hvor prævention og børn diskuteres.

Ingen er uenig med Lise Nørgaard, at family planning og adgang til kondomer er godt! Problemet er, at det lyder som om, at Vesten igen vil til at bestemme over afrikanerne, og nu vil vi også bestemme over deres sexliv.

I lande, hvor fødselsraten stadigvæk er høj, skyldes det en blanding af høj børnedødelighed (sygdom, konflikt o.lign.), og at mange afrikanere stadig bor på landet, hvor der er behov for børn til at hjælpe på gården.

Igen kondomer er godt, men det er noget kvinderne selv skal efterspørge, og kondomer skal i langt højere grad være tilgængelige og være billige (helst gratis). Personligt er jeg ligeglad med om staten uddeler kondomer, eller om en privat virksomhed som Coca Cola får opgaven. Jeg er fuld af beundring for Coca Cola. Jeg har endnu ikke hørt om en person, der har befundet sig i en afrikansk landsby uden, personen kunne købe Coca Cola.

Men den bedste måde at mindske fertilitetsraten er ikke at fortælle afrikanerne hvad de skal eller ikke skal, det er at støtte den nuværende proces, sørge for at kvinderne får en uddannelse og understøtte jobskabelse.

Årsagen til at det er et problem, at befolkningstallet mere end fordobles frem mod 2050 er jo ikke, at der ikke er plads. De fleste Afrikanske lande har masser af plads, måske med undtagelse af Burundi, Rwanda og Kivu regionerne i det østlige DR. Congo,

Problemet er, at kontinentet går en stor ungdomsårgang i møde, og der er ingen jobs, hvor en lille elite fortsat sidder på resourcerne. Det er en ugunstig situation, der kan destabilisere flere lande.

Vi ser det allerede i Nigeria med gruppen Boko Haram og i Somalia med al-Shabab.

Det ville være bedre, hvis DK hverken sendte kondomer eller lavede smarte Afrikaindsamlingsshows.

I stedet skulle vi:
* begynde at lave udvekslingsprogrammer, hvor danske studerende kunne studere i fx. Uganda, Kenya, Ghana eller Senegal, og deres studerende lettere kunne studere i Danmark

* gøre mere for at styrke erhvervslivet og samarbejde landene på tværs og mellem afrikanske lande og danske virksomheder

* gøre noget ved landbrugsstøtten. Den skrævvrider det frie marked til gunst for europæiske bønder, og er med til at svække de afrikanske bønders konkurrencemulighed til at sælge deres produkter lokalt, nationalt, regionelt og internationelt.

Problemet var ikke kolonitidens ophør, problemet var kolonialismen
Koloniseringen handlede aldrig om at redde afrikanerne (og fra hvad?), det var en systematisk udplyndring af kontinentet. Kolonierne skulle give overskud, for at skatteyderne ikke endte med regningen

Det var tilfældet for Belgien over til Frankrig og England og Portugal.

Afrika har været et problem lige siden kolonialiseringen begyndte. Der er en mærkbar forskel end til at mene, at ophøret af kolonialiseringen var problemet.

Men det er måske svært at sluge, at flere arkæologiske fund viser, at nogle byer i Afrika var moderne storbyer, Benin City havde gadebelysning, men alt blev ødelagt af briterne. Ashantiriget oplevede ligeså systematisk udplydring, hvorfor dens pragt ikke er vel bevaret eller kendt af europæerne i dag.

For at fastholde afrikanerne som primitive, måtte europæere opfinde bizarer myter, såsom at årsagen til at Buganda Kongedømmet var så udviklet skyldtes, at deres udvikling slet ikke skyldtes de lokale, men den hamitiske race udsprunget fra Ham. De var flygtet til Bugunda og andre steder. Myten fungerede som ad hoc forklaring, når de “primitive” teede sig civiliseseret.

Konklusion
Lise Nørgaard er aldrig kommet videre end før den hamitiske myte endegyldigt blev klassificeret som en myte, og siden smidt på den historiske mødding sammen med eugenik og social-darwisme. Hendes viden om Afrika er ubeskriveligt ringe og til tider direkte racistisk og paternalistisk. Europa skulle have fortsat kolonialismen for at passe på de lokale-retorik. I virkeligheden er problemet nærmere, at personer som Lise Nørgaard ikke har indset, at det er holdninger som disse, der er problemet. Både under kolonialismen og i dag anno 2017.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: